Fakultet Studije Delatnost Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Oglasna tabla Alumni
Mlekarstvo  
   

Kasalica A., Miočinović D., Niketić G., Vuković V., Praćenje kvaliteta
kozjeg sira proizvedenog u eksperimentalnim uslovima ...................................................................  3-5


Popović-Vranješ A., Čobanović K., Ostojić M., Jerenić S., Krajinović M.,
Pljevaljčić O., Integrisani sistemi i standardi u mlekarskoj industriji
kroz seriju standarda ISO 22000:2005  .....................................  6-11


Oljačić E., Kasalica A., Prisustvo termorezistentnih mikroorganizama
u polutvrdom siru tokom skladtenja  ....................................   12-14


Niketić G., Kasalica A., Popović-Vranješ A., Gavrić M., Miočinović D.,
Tehnološka podobnost kozjeg mleka za preradu u sir  ....................................................................   15-18


Đerovski J., Kolar B., Puđa P., Funkcionalne karakteristike
različitih vrsta komercijalnih sireva  .................................   19-24


Đerovski J., Radulović Z., Radin D., Radovanović M., Puđa P., Ispitivanje
kvaliteta kajmaka: hemijski, mikrobiološki i senzorni aspekt  .....................................................................   25-28


Baras J., Jovanović S., Otpadne vode industrije mleka .....................................................................   29-38


Adamović M., Jovanović S., Maćej O., Daković A., Stanković S., Mogućnost adsorpcije mikotoksina (aflatoksin M  i M ) u jogurtu adsorbentima na bazi prirodnog i modifikovanog zeolita ......................................   39-42


Carić M., Milanović S., Đurić M., Tekić M., Iličić M., Duraković K., Primena
transglutaminaze u tehnologiji mleka ........................................   43-47


Radulović Z., Radin D., Obradović D., Autohtona mikroflora sjenkog sira  ............................................   48-51


Šobajić S., Miletić I., Stanković I., Zdravstveni efekti mleka
i mlnih proizvoda istine i zablude ...............................   52-56


Stanojević S., Barać M., Vucelić-Radović B., Pešić M., Jovanović S., Prinos
i kvalitet sojinog mleka i tofua zavisno od načina proizvodnje .................................................   57-63


Mirecki S., Adžić N., Hemijski sastav i higijenska ispravnost
pljevaljskog sira  ......................   64-67


Jovanović S., Maćej O., Barać M., Vučić T., Distribucija sastojaka mleka pri proizvodnji polutvrdih sireva na bazi koagregata proteina mleka  ..........................   68-72


Katić V., Mikrobiološki kriterijumi za hranu.....   73-77


Lazić V., Gvozdenović J., Petrović T., Novi trendovi pakovanja
u industriji prerade mleka ...........................................   78-81


Sarić Z., Mujić I., Dizdarević T., Alibabić V., Kravlje i sojino mlijeko
alternative ili različiti proizvodi  .............................................   82-89


Tomić T., Jovanović S., Maćej O., Definisanje tehnoloških
parametara proizvodnje probiotskog sladoleda  ......................................................................   90-95


Srbinovska S., Komparativna analiza mocarele, belog sira
u salamuri i pekorina iz kozjeg mleka  ........................   96-102


Lačnjevac Č., Pavlović M., Ristić N., Barać M., Kostić A., Gligorić M., Zaštita opreme od korozije u sistemu za pasterizaciju mleka ............................................... 103-109


Martinović A., Narvhus J., Metabolizam soja Lactococcus lactis
ssp. lactis (ABO 19-2)  ......................................110-114


Stojanović E., Pecnik A., Depalov S., Uticaj hloramfenikola na kvalitet gruša i ukupnu kiselost mleka.............................115-117

 

<< Nazad

Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora; Telefoni: 458-221, 458-044;
Centrala: 350-122 lok: 355, 380; Telefaks: 450-413
e-mail:deantf@uns.ns.ac.yu; site: http://tehnol.ns.ac.yu/