Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Laboratorije
Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu  
Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda Laboratorija za ambalažu i pakovanje
termo
links

 

kvadrat1 Laboratorija
za ispitivanje prehrambenih proizvoda


PRIKAZ  LABORATORIJE
TEHNOLOŠKI FAKULTET u Novom Sadu, tokom skoro pola veka duge tradicije, razvija i jača kadrovsku osnovu, osavremenjuje i upotpunjuje opremu, gradi pouzdan sistem poslovanja i stiče renomirano mesto i ugled u oblasti svojih delovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Posebno mesto, s obzirom na lokaciju u agrarnoj oblasti, u delatnosti Fakulteta ima razvoj prehrambenog inženjerstva.
Praksa laboratorijskog ispitivanja kvaliteta sirovina, pratećih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda prehrambene industrije, za potrebe trećih lica, razvijana je i negovana od samog osnivanja Fakulteta. Uporedo sa razvojem struke, Fakultet je svoju opremljenost i tradiciju dobre laboratorijske prakse razvio do onog nivoa koji odgovara svetskim normama u oblasti hemije i tehnologije prehrambenih proizvoda.
U skladu sa zahtevima savremenog svetskog tržišta poslovanja i željom da svojim korisnicima obezbedi maksimalnu pouzdanost, pravovremenost i poverljivost usluga laboratorijskih ispitivanja i opravda ugled i poverenje stečeno tokom duge tradicije, Tehnološki fakultet je 2003. godine akreditovaoLABORATORIJU ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA po sistemu standarda JUS ISO/IEC 17025:2001 sa brojem Rešenja o akreditaciji 01-059. Sistem menadžmenta i tehničke zahteve LABORATORIJA je tokom 2007. godine uskladila sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, a od 2008. godine akreditacija je prema istom standardu redovno obnavljana o čemu postoji Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-059.

DELATNOST LABORATORIJE
LABORATORIJA nastavlja dugogodišnju tradiciju Fakulteta u obavljanju ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti uzoraka od strateškog i opšteg značaja za društvenu zajednicu, ispitivanja uzoraka u oblasti transfera znanja u pojedinim tehnologijama, ispitivanja uzoraka za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, provere kvaliteta uzoraka za potrebe nagradnih ocenjivanja, ispitivanja prehrambenih proizvoda za potrebe inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i dr.
Zahtev za obavljanje ispitivanja

OSOBLJE LABORATORIJE
LABORATORIJA raspolaže kadrovima čija obrazovna struktura, osposobljenost i radno iskustvo obezbeđuje maksimalnu pouzdanost, ispravnost i pravovremenost usluga vezanih za obavljanje laboratorijskih ispitivanja, sa uvažavanjem osnovnih i priznatih kriterijuma za rad u nastavno-naučnoj oblasti. LABORATORIJA raspolaže osobljem koje poseduje vrhunska znanja o procesu proizvodnje proizvoda koji se ispituju, o načinu i rokovima njihove upotrebe, o kvarovima ili degradaciji kvaliteta tokom upotrebe ili čuvanja, odnosno, kontrola proizvoda iz pojedinih tehnologija je pod sveobuhvatnim i strogim nadzorom odgovarajućeg profesora-eksperta. Zahvaljujući stručnosti osoblja najvišeg nivoa, LABORATORIJA uz kontrolu kvaliteta proizvoda može da pruži naučno-stručnu i tehničku pomoć, kao i savetodavne usluge svim korisnicima svojih usluga.

OBLAST ISPITIVANJA
LABORATORIJA obavlja fizičko-hemijska, mikrobiološka, mikotoksikološka i senzorska ispitivanja širokog asortimana prehrambenih proizvoda, kao što su: mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa, ulja i masti i srodni proizvodi, voće i povrće i proizvodi od voća i povrća, konditorski proizvodi, pivo i slad, vino i alkoholna pića, alkohol i kvasac, voda i otpadne vode, enzimski preparati i dr.
Zahtev za obavljanje ispitivanja


Naziv:
Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Pravna identifikacija:
LABORATORIJA za ispitivanje prehrambenih proizvoda je u sastavu Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, registrovanog kao nastavno-naučna ustanova.

Rukovodilac LABORATORIJE:
dr Dragoljub Cvetković - CV, kontakt i reference
Tel: 021/485-3730
E-mail: cveled@uns.ac.rs
Rukovodilac za kvalitet:
Ranko Romanić, dipl. ing. - CV, kontakt i reference
Tel: 021/485-3710
E-mail: rankor@uns.ac.rs

Zahtev za obavljanje ispitivanja

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/