Forum Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
http://old.tf.uns.ac.rs/forum/

Naučni radovi na Tehnologijadi 2010.
http://old.tf.uns.ac.rs/forum/viewtopic.php?f=26&t=342
Page 1 of 1

Author:  StevanOgnjanovic [ 18 May 2010, 13:38 ]
Post subject:  Naučni radovi na Tehnologijadi 2010.

Evo i naučnih radova koje su naši studenti izlagali na 49. Tehnologijadi održanoj u Donjem Milanovcu od 10. do 14. maja 2010. godine:
Biohemijsko inženjerstvo

Dejan Kozarski - PROIZVODNJA INTRACELULARNIH PROTEINA IZ PEKARSKOG KVASCA
Pregled Preuzimanje

Nataša Nedeljković - FRAKCIONO TALOŽENJE I KARAKTERIZACIJA DEKSTRANA DOBIJENOG KULTIVACIJOM RAZLIČITIH SLOJEVA Leuconostoc mesenterodies NA SINTETIČKOJ HRANLJIVOJ PODLOZI
Pregled PreuzimanjeFarmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo

Aleksandra Miletić - ANTIOKSIDATIVNO DELOVANJE EKSTRAKATA MATIČNJAKA
Pregled Preuzimanje

Angelina Vasiljević - EKSTRAKCIJA I ANALIZA KOMPONENATA EKSTRAKATA CRNOG DUDA
Pregled Preuzimanje

Maja Ivić - TENZIOMETRIJSKO ODREĐIVANJE KRITIČNE MICELARNE KONCENTRACIJE POVRŠINSKI AKTIVNIH MATERIJA
Pregled PreuzimanjeHemijsko inženjerstvo

Arpad Kiralj - PRAĆENJE PROMENE ENTALPIJE TERMIČKE RAZGRADNJE SLOJEVITIH HIDROKSIDA U DINAMIČKOM TERMIČKOM REŽIMU
Pregled PreuzimanjeMaterijali

Aleksandar Veljković - ISTRAŽIVANJE KINETIKE UMREŽAVANJA ALKIDNE SMOLE PRIMENOM IZOKONVERZIJSKIH METODA
Pregled Preuzimanje

Milena Šošo - KARAKTERIZACIJA Pd-Mg-Cu-Al TERMIČKI AKTIVIRANIH SLOJEVITIH HIDROKSIDA SKENING ELEKTRONSKOM MIKROSKOPIJOM I ENERGETSKI DISPERZIONOM SPEKTROSKOPIJOM
Pregled Preuzimanje

Miljan Marković - SINTEZA I UMREŽAVANJE “NESUŠIVIH“ ALKIDNIH SMOLA NA OSNOVU RAZLIČITIH POLIOLA
Pregled PreuzimanjeOrganska hemijska tehnologija

Radanov Dragana - TROP CVEKLE-POTENCIJALNI IZVOR ANTIOKSIDATIVNIH JEDINJENJA
Pregled PreuzimanjePrehrambeno inženjerstvo

Ivana Bijelić - OTPADNE VODE OD PROIZVODNJE BIOETANOLA
Pregled Preuzimanje

Milan Sudžuković - IZOLOVANJE I IDENTIFIKACIJA Listeria spp. IZ SIROVOG PILEĆEG MESA UREĐAJEM VITEK 2 COMPACT
Pregled Preuzimanje

Marina Raič - VIABILNOST ĆELIJA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE U PROBIOTSKIM PROIZVODIMA
Pregled Preuzimanje

Vera Ivković - PRIMENJIVOST KOMBUHA KULTURE ZA DOBIJANJE MLEČNO-KISELIH PROIZVODA
Pregled PreuzimanjeZainteresovani za predavanja studenata drugih fakulteta učesnika Tehnologijade mogu ostaviti poruku na ovom forumu ili kopirati CD sa prezentacijama u nekoj od studentskih organizacija.

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/